MAHAKARTA

MAHAKARTA

Jumat, 21 November 2014

JANJI SISWA RESIMEN MAHASISWAJANJI SISWA RESIMEN MAHASISWA

KAMI CALON RESIMEN MAHASISWA YUDHA XXXVI DENGAN PENUH KESADARAN DAN DENGAN SEPENUH HATI BERJANJI :

1.      AKAN SENANTIASA BERBAKTI KEPADA TUHAN YANG MAHA SA, TANAH AIR, BANGSA DAN NEGARA
2.      AKAN SENANTIASA MENJUNJUNG TINGGI NAMA BAIK RESIMEN MAHASISWA INDONESIA DIMANAPUN BERADA
3.      AKAN SENANTIASA MENGIKUTI SEMUA KEGIATAN DENGAN RIANG GEMBIRA
4.      AKAN SENANTIASA MENAATI SEGALA PERLAKUAN YANG BERLAKU DAN DINYATAKAN BERLAKU BAGI DIRI KAMI
5.      SEGALA TUGAS ADALAH MUNGKIN DAN TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN BAGI KAMI
6.      AKAN SELALU MENGHORMATI KEPADA SEMUA CALON RESIMEN MAHASISWA, PARA PIMPINAN, SENIOR DAN ANGGOTA MENWA DIMANAPUN BERADA
7.      AKAN SELALU MENJUNJUNG TINGGI SOLIDARITAS SESAMA KAWAN SENASIB
8.      AKAN SELALU SIAP MENERIMA PERINTAH DALAM SETIAP ACARA BAGI KEBAIKAN DIRI SENDIRI

JANJI INI KAMI BACAKAN DENGAN PENUH KSADARAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG TINGGI.

SELESAI

Yogyakarta, 22 Februari 2013

PRA CANDRADHIMUKA YUDHA XXXVI